اخبار


برگزاری اولین کنگره علمی توانبخشی عصبی بالینی در کشور

 برای اولین بار کنگره علمی تخصصی توانبخشی با موضوع عصبی بالینی به همت دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهر چابهار برگزار شد.

رئیس دانشکده علوم توابخشی زاهدان و دبیر علمی کمیته با بیان این خبر گفت: اختلالات عصبی تاثیرات نامطلوبی برزندگی روزمره و عملکرد بیماران دارد و از طرفی بسیاری از درمان ها و رویکردهای توان بخشی عمدتا از رویکردهای یادگیری و یافته های آموزشی، رشدی یا صنعتی نشات گرفته است.

دکتر علی دهقان ادامه داد: اطلاعات در مورد عملکرد سیستماتیک و اختلال عملکرد مغز و سیستم عصبی، برای ارزیابی دقیق و معتبر نقایص ناتوان کننده و برای توسعه روش های درمانی کارآمد بسیار ارزشمند هستند و دراین زمینه تشخیص دقیق راه درمان اهمیت دارد و دستیابی به یک تشخیص مشخص نیازمند دانش پایه قوی هم در توان بخشی و هم در علوم اعصاب است و آن چه ما در توانبخشی عصبی به دنبال آن هستیم تمرکز بر پیامد هاست تا علل و اولویت در تمامی درمان­ها تمرکز بر داشتن یک رویکرد تیمی واشتراک اطلاعات به منظور یافتن بهترین مدل درمانی است.

وی هدف از برگزاری این کنگره تخصصی علمی را که برای اولین بار بوده است، فرآهم نمودن فضایی برای به اشتراک گذاشتن بحث، چالش و به دست آوردن یافته های اخیر در حوزه توانبخشی عصبی عنوان کرد وافزود: در این کنگره علمی طیف وسیعی از موضوعات در حوزه علوم اعصاب و توابخشی بصورت سخنرانی شفاهی، پوستر وکارگاه ارائه شد.

دبیر علمی کنگره تصریح کرد: برای حضور در کنگره توانبخشی عصبی بالینی 215 مقاله علمی دریافت گردید که از این بین پس از داوری 60 مقاله به صورت پوسترو 41 مقاله به عنوان متن سخنرانی پذیرش شد.

وی درخصوص سخنرانی های دریافتی نیز گفت: از41 متن سخنرانی دریافت شده 5 سخنرانی محوری شامل رشته های گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی و عصب شناسی بود.

دکتر دهقان همچنین به برگزاری کارگاه آموزشی جانبی در حاشیه این کنگره علمی و کارگاه توانمند سازی  آموزشی و فرهنگی ویژه اعضای هئیت علمی نیز اشاره کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با استمرار برگزاری این کنگره های علمی از تجربیات ارائه دهندگان برغنای علمی و اجرایی اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان شرکت کننده افزوده شود.

شایان ذکر است: کنگره سراسری توابخشی عصبی بالینی از 25 تا 27 بهمن ماه 1401 در سالن همایش های بین المللی چابهار برگزار می شود.

 
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار