اخبار


توانبخشی عصبی روان شناسی طیف وسیعی از رشته های توانبخشی را پوشش می دهد

 در کنگره علمی تخصصی توانبخشی عصبی بالینی تقریبا  متخصصین و پژهشگران تمامی رشته های توانبخشی مشارکت دارند  و توانبخشی یک اصطلاح کلی است که هدف آن بازگرداندن تمامی عملکردهای جسمانی، روانی و اجتماعی  آسیب دیده به دلیل اختلالات عملکردی و عضوی است.

 معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این کنگره علمی که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، در سخنرانی این کنگره علمی گفت: توابخشی عصبی  روان شناختی در برگیرنده مجموعه ای از روش ها و راهبردها است که با هدف توانمند سازی بیماران در ابعاد مختلف فردی و خانوادگی صورت می گیرد و از یک جهت میتوان گفت سازگاری و کاهش نقص های شناختی هدف اصلی توانبخشی نوروسایکولوژیک است.

دکتر محمد بخشانی ادامه داد: در حوزه توانبخشی شناختی و نوروسایکولوژیک رویکردهای مهمی  از جمله بازسازی وترمیم کارکرد آسیب دیده، بهینه سازی عملکردهای باقیمانده، جبران عملکردهای از دست رفته و جایگزینی عملکرد سالم وجود دارد

 رویکرد ترمیم کارکردها از اولین رویکردهای توانبخشی حافظه محسوب میشود و به دلایلی از حمایت پژوهشی زیادی برخوردار نبوده است. و هدف از رویکرد بهینه سازی یافتن روشهایی برای بهینه سازی از پروسه های کارکردی آسیب دیده است و تمرکز اصلی این رویکرد توانمند کردن افراد در بهره گیری از فرآیند ها ومهارت های توجه و حافظه است. رویکرد جبران عمدتا در سطح رفتاری است و فرایندهای شناختی بنیادین را مستقیما هدف قرار نمی دهد.  اما در رویکرد چایگزینی کارکردهای سالم که لوریا حامی جدی آن است تاکید می شود که نواحی سالم مغز هنگامی که ناحیه مجاور آسیب دیده است به انجام وظایف نواحی دچار آسیب دیده  عمل کند

 وی ضمن معرفی چند برنامه توان بخشی عصب روان شناختی از جمله برنامه رها کوپ ( REHACOP) به اختصار به مولفه های این برنامه ها اشاره نمودند.

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در پایان ضمن تقدیر از  کمیته علمی و اجرایی کنگره اظهار امیدواری کرد که مقالات و سخنرانی های علمی افق های تازه ای را بویژه برای دانشجویان و محققین جوان بگشاید.

 
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار