ساختار کنگره

 رئیس کنگره:

آقای دکتر حبیب غزنوی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشیار فارماکولوژی، گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

دبیر علمی کنگره:

آقای دکتر علی دهقان احمد آباد، ریاست دانشکده علوم توانبخشی زاهدان، استادیار گفتار درمانی، گروه گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

دبیر اجرائی کنگره:

آقای سید رفیع حسینی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی، مربی بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

اعضای کمیته علمی:

پروفسور حسن عشایری، متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

آقای دکتر رضا نیلی پور، استاد تمام عصب شناسی زبان، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی.

خانم دکتر فاطمه غیاثی، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. 

آقای دکتر احمدرضا عسکری آشتیانی، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

آقای دکتر حسن نامور، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم دکتر منیره محجوب، استادیار بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

آقای دکتر حامد مومنی مقدم، استادیار بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

آقای دکتر ابراهیم پیراسته، استادیار شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم دکتر فائزه اسدالله پور، استادیار گفتار درمانی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

آقای فرزاد حمزه پور، مربی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم زهرا شرفی، مربی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم ندا نخجوان پور، مربی بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم محدثه غلامیان عارفی، مربی گفتار درمانی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم نجمه مردانی، مربی گفتار درمانی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم نسرین شاهوزایی، مربی گفتار درمانی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم لادن عرب یعقوبی، مربی ارتوز و پروتز، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

خانم سپیده کاشفی، کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

کمیته اجرایی کنگره:

مسول ثبت نام و سایت کنگره:آقای وحید ریگی حسین آبادی

مسئول دبیرخانه: آقای دکتر علی ریکی؛

مسئول هماهنگی تیم اجرائی: آقای مجتبی زوری؛

مسئول هماهنگی امور شرکت های حامی: آقای محمد صابرمنش؛

مسئول فناوری اطلاعات: خانم مهندس ماریا میرزاده، آقای مهندس محمد جواد مودی.

مسئول هماهنگی مدعوین: خانم مینا پرهیزگار فرد آقای حمیدرضا هاشم زهی؛

مسئول امور مالی: آقای محمدرضا مشهدی؛

مسئول رسانه: خانم زیبا صفرزهی؛

مجری: آقای عباسعلی سرگزی؛

مسئول هماهنگی تیم دانشجویان: خانم صدف قائنی؛

مسئول هماهنگی سالن: آقای عرفان امینی؛

مسئول هماهنگی سخنرانان: آقای مهدی قدرت آبادی؛

مسئول خدمات: آقای حمید کوهکن اول؛

مسئول حمل و نقل: آقایان مباشری، سرابندی، مستان.


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار