تماس با ما


مکان برگزاری کنگره :چابهار - نمایشگاه بین المللی چابهار

شماره تماس: 33295835-054 - 09155400810

 

رایانامه: cnrc2022@yahoo.com


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار