برنامه روزانه ارائه سخنرانی ها

 

روز اول سه شنبه 25/11/1401

ساعت

عنوان برنامه

سخنران

14:15 14:00

قرائت آیاتی از کلام الله مجید.

مراسم افتتاحیه.

آقای دکتر حبیب غزنوی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس کنگره.

آقای دکتر علی خواجه، معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

آقای دکتر نور محمد بخشانی، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

آقای دکتر صلاح الدین بویا، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر.

آقای مهندس امیر مقدم، مدیر عامل محترم منطقۀ آزاد چابهار.

آقای دکتر علی دهقان احمد آباد، ریاست محترم دانشکده علوم توانبخشی زاهدان و دبیر علمی کنگره.

افتتاحیه

15:45 14:15

14:30 14:15

سخنرانی.

جناب آقای دکتر حبیب غزنوی.

14:45 14:30

سخنرانی.

جناب آقای دکتر علی خواجه.

15:00 14:45

سخنرانی.

جناب آقای دکتر نور محمد بخشانی.

15:30 15:00

سخنرانی.

جناب آقای دکتر صلاح الدین بویا.

15:40 15:30

سخنرانی.

جناب آقای مهندس امیر مقدم.

15:45 15:40

سخنرانی.

جناب آقای دکتر علی دهقان احمد آباد.

هیئت رئیسه جلسه اول.

آقای دکتر رضا نیلی پور (استاد تمام عصب شناسی زبان، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی).

آقای دکتر خسرو خادمی کلانتری (استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی).

آقای دکتر سعید فراهانی (دانشیار شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران).

16:15 15:45

سخنرانی.

پیش نیازهای مهم در میزان اثر بخشی عصب روانشناختی.

آقای دکتر رضا نیلی پور، استاد تمام عصب شناسی زبان، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی.

16:30 16:15

ارائه مقاله.

The effect of Robotic-Assisted Gait Training on Hip and Knee Trajectory in sagittal plan in subjects with chronic incomplete Spinal.

خانم دکتر فاطمه غیاثی، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

           


روز دوم- چهارشنبه 26/11/1401

ساعت

عنوان برنامه

موضوع

سخنران

08:00 07:45

قرائت آیاتی از کلام الله مجید.

هیئت رئیسه جلسه اول.

اعضاء: آقای دکتر حسن عشایری (استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران).

آقای دکتر احمدرضا عسکری آشتیانی (استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان).

آقای دکتر حامد مومنی مقدم (استادیار بینایی­سنجی، گروه بینایی­سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

آقای دکتر ابراهیم پیراسته (استادیار شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

08:30 08:00

سخنرانی.

تفکر انتقادی چیست؟ رویکرد علوم اعصاب شناختی به تفکر انتقادی.

آقای دکتر حسن عشایری، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران.

08:45 - 08:30

ارائه مقاله.

تأثیر بازی­ های کامپیوتری بر عملکرد مغز روشی برای توانبخشی مغزی.

آقای دکتر احمدرضا عسکری آشتیانی، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

09:00 08:45

ارائه مقاله.

Management of Acquired Non - comitant Deviations.

آقای دکتر حامد مومنی مقدم، استادیار بینایی­ سنجی، گروه بینایی ­سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

09:1509:00

ارائه مقاله.

بررسی کدهای اخلاقی در مراجعین به بخش­های توانبخشی.

آقای دکتر پرویز رضا میر لطفی، دانشیار علوم سیاسی، گروه معارف، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

09:30–09:15

ارائه مقاله.

Effect of Action Observation Treatment on Swallowing in Children with Cerebral Palsy: A Pilot Randomized Controlled Trial.

خانم مریم مخلصین، مربی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی، عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

10:00 09:30

سخنرانی.

فلج بلز، درمان دارویی ضد ویروسی و توانبخشی عصبی.

آقای دکتر ابوالحسن صفدری، استادیار بیماری‌های عفونی، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

10:15 10:00

سخنرانی.

اختلالات ستون فقرات گردنی و سردرد.

آقای دکتر علی ملوکی، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

10:30 10:15

ارائه مقاله.

تأثیر مداخلات پرستاری توانبخشی بر کیفیت زندگی زنان دارای بی اختیاری ادراری مثانه نوروژنیک.

خانم نرگس ارسلانی، دانشیار پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.

11:00 10:30

استراحت و پذیرایی.

هیئت رئیسه جلسه دوم.

آقای دکتر حسن نامور (استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

 آقای سید رفیع حسینی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

خانم دکتر فائزه اسدالله پور (استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

خانم زهرا شرفی (مربی شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

11:30 11:00

سخنرانی.

تحریک عصب واگ و نقش احتمالی آن در درمان اختلالات مختلف در فیزیوتراپی.

دکتر خسرو خادمی کلانتری، استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

11:45 11:30

ارائه مقاله.

The effect of vestibular rehabilitation on dizziness and headache in patients with vestibular migraine.

خانم بهاره صوفی نیا، کاندیدای دکتری تخصصی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

12:00 11:45

ارائه مقاله.

Optical Management in a Neurodegenerative Disease.

خانم دکتر راحله مروج ­الشریعه، استادیار بینایی سنجی، گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

12:15 12:00

ارائه مقاله.

اثربخشی درمان آماده سازی ساختاری بر گفتار پیوسته در بیماران آفازی بی دستور فارسی زبانان.

دکتر فائزه اسدالله پور، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

12:30 12:15

ارائه مقاله.

Clinical Management of Patients with Nystagmus.

خانم صدف قائنی، کارشناس بینایی­ سنجی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

12:45-12:30

ارائه مقاله.

A comparison of the effect of word finding exercises on phonemic fluency performance in healthy young and old people.

خانم نجمه مردانی فیض آبادی، مربی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

هیئت رئیسه جلسه سوم.

آقای دکتر علی دهقان احمد آباد (استادیار گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، ریاست دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

آقای فرزاد حمزه پور (مربی شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

خانم دکتر فاطمه غیاثی (استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

خانم ندا نخجوان پور (مربی بینایی ­سنجی، گروه بینایی­ سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

13:00 12:45

ارائه مقاله.

Automated Diagnosis of the Different Types of Inherited Retinal Diseases using Deep Learning Technique.

خانم دکتر حمیده صباغی، استادیار بینایی سنجی، مرکز تحقیقات چشم، پژوهشکده چشم و علوم بینایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

13:15- 13:00

ارائه مقاله.

Pathophysiology  of  amblyopia.

آقای محمدرضا زرین، کارشناس بینایی­ سنجی.

13:30 13:15

ارائه مقاله.

Discourse Analysis of Misunderstandings between Speech Therapists and People who Stutter in Speech Clinics in Zahedan.

آقای دکتر حسین باقری، استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

13:45- 13:30

ارائه مقاله.

Tele-neuro-rehabilitation (TNR) as an alternative method in the COVID-19 era.

خانم دکتر پریسا ارزانی، استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان.

14:00 13:45

ارائه مقاله.

Interventions for Intermittent exotropia.

خانم ندا نخجوان پور، مربی بینایی­ سنجی، گروه بینایی­ سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

ناهار و نماز

 

روز سوم- پنجشنبه 27/11/1401

ساعت

عنوان برنامه

موضوع

سخنران

08:00 07:45

قرائت آیاتی از کلام الله مجید.

هیئت رئیسه جلسه اول

آقای دکتر سعید فراهانی (دانشیار شنوایی ­شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)،

 آقای دکتر ابراهیم ییراسته (استادیار شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

خانم محدثه غلامیان عارفی (مربی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

آقای سید رفیع حسینی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

08:30- 08:00

سخنرانی.

اهمیت شناسایی و توانبخشی اختلال پردازش شنوایی.

دکتر سعید فراهانی، دانشیار شنوایی ­شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

08:45- 08:30

ارائه مقاله.

طراحی و ارزیابی یک واکر فعال جدید برای راه­رفتن بیماران دارای ضایعۀ نخاعی.

دکتر محمد تقی کریمی، استاد اعضای مصنوعی، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

09:00-08:45

ارائه مقاله.

Chronic voice disorder after COVID-19 infection and its treatment using Cricothyroid Visor Maneuver (CVM): a Case Study.

دکتر علی دهقان احمد آباد، استادیار گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

09:15 09:00

ارائه مقاله.

تأثیر توانبخشی شنیداری بر تلفیق عصبی سیستم‌های اثرگذار بر تعادل در کودکان کم‌شنوا.

آقای فرزاد حمزه پور، مربی شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

09:30- 09:15

ارائه مقاله.

مزایای توانبخشی از راه دور و بازی وار سازی در حیطه توانبخشی عصبی.

خانم زهرا ایران پور مبارکه، کارشناس شنوایی­شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

09:45-09:30

ارائه مقاله.

Ethical challenges in speech, language and swallowing disorders.

خانم محدثه غلامیان عارفی، مربی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

هیئت رئیسه جلسه دوم

آقای دکتر علی دهقان احمد آباد (استادیار گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، ریاست دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

خانم دکتر مینو خلخالی (دانشیار فیزیوتراپی، گروه فیزوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی).

آقای دکتر ابراهیم پیراسته (استادیار شنوایی ­شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

دکتر منیره محجوب (استادیار بینایی ­سنجی، گروه بینایی­ سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران).

10:00 09:45

ارائه مقاله.

پارامترهای مورد توجه برای حفظ دید دوچشمی در تجویز عینک بیماران انیزومتروپیک آمبلیوپیا.

خانم سارا فارسی، کارشناس ارشد بینایی­سنجی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

10:15 10:00

ارائه مقاله.

بررسی پاسخ‌های VEMP در افراد مبتلا به بیماری منییر.

آقای دکتر ابراهیم پیراسته، استادیار شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی ­شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

10:30 10:15

ارائه مقاله.

کاربرد تحریک مغز در توانبخشی.

خانم دکتر مینو خلخالی زاویه، دانشیار فیزیوتراپی، گروه فیزوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

10:45 10:30

ارائه مقاله.

تدوین و اعتباریابی بسته مداخله صریح ساخت‌ها‌ی نحوی و صرفی پایه‌ی زبان فارسی با الگوگیری از شیوه مداخله‌ای Shape Coding

خانم مریم عرب نخعی، مربی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، زاهدان، ايران.

11:00 10:45

ارائه مقاله.

بررسی اثر بخشی مداخلات توانبخشی ورزشی و فعالیت فیزیکی بر پیشگیری از اختلالات شناختی در سالمندان : مروری بر مقالات مرور نظامند

دکتر نرجس خاتون صادقی، استادیار پرستاری، گروه پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

11:30 11:00

استراحت و پذیرایی

هیئت رئیسه جلسه سوم

آقای دکتر احمد مؤذن زاده (دکتری تخصصی فیزیوتراپی، ریاست انجمن فیزیوتراپی ایران).

آقای دکتر حسن خرمشاهی (آقای دکتر حسن خرمشاهی، استادیار گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران).

آقای دکتر جواد هرویان شاندیز (استاد بینایی­ سنجی، گروه بینایی­ سنجی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران).

آقای دکتر هادی استادی مقدم (استاد بینایی ­سنجی، گروه بینایی ­سنجی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران).

12:00- 11:30

سخنرانی.

نکات کلینیکی و مؤثر در توانبخشی افراد کم بینا.

آقای دکتر جواد هرویان شاندیز، استاد بینایی ­سنجی، گروه بینایی­ سنجی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

12:15 12:00

ارائه مقاله.

Brain stimulation in visual rehabilitation.

خانم دکتر منیره محجوب استادیار بینایی­سنجی، گروه بینایی­سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

12:30 12:15

ارائه مقاله.

بررسی پاسخ دهی مقیاس های ذهنی و عینی ارزیابی صدا به صوت درمانی در  بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی با ضایعات حجمی.

آقای دکتر حسن خرمشاهی، استادیار گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

12:45 12:30

ارائه مقاله.

Cerebral Visual Impairment: Diagnosis and Principles of Management.

خانم دکتر الهام عزیزی، دانشگاه ملبورن، ملبورن، استرالیا.

13:00 12:45

ارائه مقاله.

Multi-session anodal tDCS enhances the effects of postural training on balance and postural stability in older adults with high fall risk: primary motor cortex versus cerebellar stimulation.

خانم دکتر فاطمه احسانی، دانشیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی، عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

13:15 13:00

ارائه مقاله.

نقش توانبخشی شنیداری در حضور نویز بر درک گفتار افراد دارای کم‌شنوایی.

خانم زهرا شرفی، مربی شنوایی­ شناسی، گروه شنوایی­ شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

13:30 13:15

سخنرانی.

فیزیوتراپی در سالمندان.

آقای دکتر احمد مؤذن زاده، دکتری تخصصی فیزیوتراپی، ریاست انجمن فیزیوتراپی ایران.

13:45-13:30

ارائه مقاله.

The production of linguistic prosody in Persian Individuals with Parkinson’s Disease.

نسرین شاهوزایی، مربی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

15:30 13:45

مراسم اختتامیه.


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار