راهنمای تهیه پوستر

با تشکر از ارائۀ پوستر در کنگرۀ سراسری توانبخشی عصبی - بالینی، خواهشمند است پوستر چاپ شده را در روز و ساعت تعیین شده بر اساس فرمت ارائه شده در فایل زیر، به ابعاد یک در نیم متر (1 در 0/5 متر) و با جنس لمینت و دارای دو بند تعبیه شده جهت نصب در مکان مورد نظر آماده فرمائید.

قالب

MckUpload/file/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8.pdf

لوگوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

MckUpload/file/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86.png

لوگوی کنگره سراسری توانبخشی عصبی - بالینی

MckUpload/file/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87.png

فونت متن: B Nazanin 16 فونت عنوان ها: B Nazanin 18

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار