برنامه روزانه ارائه پوسترها

ردیف

کد ارائه

نوبت ارائه

نام خانوادگی

نام

عنوان

1.

P1-1.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

آقایی.

فاطمه.

Investigating the impact of neuro-rehabilitation on communication: a narrative review.

2.

P1-2.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

آقایی.

فاطمه

Investigating the effectiveness of neuro-rehabilitation in chronic aphasia: a narrative review.

3.

P1-3.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

اسدی

مژگان

بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار و کودکان با رشد طبیعی 5 الی 6 ساله فارسی زبان: یک مطالعه طولی 3 ساله.

4.

P1-4.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

اسفنده.

کوثر

بهترین برنامه درمانی برای کودکان پیش دبستانی دارای لکنت چیست؟

5.

P1-5.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

اسفنده.

کوثر

تأثیر درمان از راه دور در کودکان و بزرگسالان دارای لکنت.

6.

P1-6.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

ایران پور مبارکه.

زهرا

مروری بر مکانیسم و نحوه تشخیص کم شنوایی مخفی.

7.

P1-7.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

ایران پور مبارکه.

زهرا

بررسی توانایی درک گفتار در نویز در موسیقیدان­ها.

8.

P1-8.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

ایران پور مبارکه.

زهرا

Effective Rehabilitative Approaches of Unilateral Vestibular Hypo-function.

9.

P1-9.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

بابائی.

ثمر

Tinnitus in COVID-19 patients; a case study with a review on published.

10

P1-10.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

باقری.

حسین

The Structure of Counseling Sessions between Speech Therapists and People who Stutter in Speech Clinics in Zahedan.

11.

P1-11.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

بجلان.

محدثه

بررسی تأثیرگفتاردرمانی بر رشد نوزادان نارس بیمارستان کوثر قزوین.

12.

P1-12.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

بناری.

اکبر

Investigating dysphagia in patients affected by COVID-19 admitted to the intensive care unit.

13.

P1-13.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

بناری.

اکبر

Prevalence and related factors of dysphonia in COVID-19 patients admitted to the intensive care unit.

14.

P1-14.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

بهارلوئی.

حمزه

اثر تحریک فراجمجمه ای جریان مستقیم ناحیه مخچه بر روی تعادل سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن.

15.

P1-15.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

بهرام­زهی

زهرا

بررسی دلایل وجود اختلال بلع در سالمندان: مقاله مروری.

16.

P1-16.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

توکلی.

شادی

بررسی تأثیر بلع درمانی سنتی به همراه الکتروتراپی سطحی بر عملکرد بلع بیماران دیسفاژیک ناشی از ام.اس.

17.

P1-17.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

جازم.

فاطمه

Examination of the effects of voice problems on the hairdressers’ professional performance and their social interaction.

18.

P1-18.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

جعفری.

سلیمه

بازگردانی مجدد واژگان از دست رفته در آفازی پیشرونده اولیه لوگوپنیک: یک مطالعه مورد منفرد.

19.

P1-19.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

جنت.

مجید

The effect of constraint-induced language therapy with/without transcranial direct current stimulation to inferior frontal gyrus in improving Sentence comprehension skills in chronic non-fluent aphasia.

20.

P1-20.

عصر سه شنبه مورخ 25/11/1401 از ساعت 14 الی 16:30

حسینی هشمتیان.

محدثه سادات

The relationship between children's behavioral traits and the development of nodules in their vocal folds.

21.

P2-1.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

حیدری.

آیدا

Review on dysphagia neuro-rehabilitation.

22.

P2-2.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

حیدری.

محمد

نقش آموزشی اپلیکیشن مبتنی بر تلفن همراه در اختلال طیف اوتیسم.

23.

P2-3.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

حیدری.

محمد

نقش و کاربرد فناوری توانبخشی از راه دور در کمک به آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم.

24.

P2-4.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

حیدریان.

سمیرا

Evaluation and treatment of visual deficits after acquired brain injury.

25.

P2-5.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

خوش خویی.

نادیا

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجه ای مغز بر عملکرد شناختی اختلال میسوفونیا (صدا بیزاری): گزارش موردی.

26.

P2-6.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

دادگر.

هوشنگ

Iranian rehabilitation professionals' experience of telehealth and virtual training during COVID-19 epidemic.

27.

P2-7.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

رضایی.

محمد

هم بستگی بین توجه استروپ و گفتار روایتی در نوجوانان کم شنوا.

28.

P2-8.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

دودنگه.

امیر

روشهای درمانی برای اختلالات حرکتی در بیماران مبتلا به پارکینسون: مطالعه مروری روایتی.

29.

P2-9.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

راشد چیتگر.

الناز

بررسی مهارت­های درخواست شفاف­سازی، نوبت­گیری، حفظ موضوع و مدت زمان حفظ موضوع در کودکان کاشت حزون شده و شنوا.

30.

P2-10.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

رضایی.

پریسا

Velopharyngeal dysfunction repair with Summerland Intravelar Veloplasty technique in patients with Velocardiofacial Syndrome.

31.

P2-11.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

ریگی.

وحید

تأثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در علوم توان بخشی.

32.

P2-12.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

سید آبادی.

ملیحه

معرفی یک مورد بیماری Acute Disseminated Encephalomyelities (ADEM).

33.

P2-13.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

سید کلاته.

پیام

Standardization of Physiological Parameters During Breastfeeding in Healthy Term Neonates.

34.

P2-14.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

شاهوزایی.

نسرین

Dysphagia in Neuro-myelitis Optic Spectrum Disorder: A Case Report and Literature Review.

35.

P2-15.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

شرفی.

سیده مونا

The effect of Thermal-Tactile Stimulation in the treatment of Oropharyngeal Dysphagia after Stroke.

36.

P2-17.

صبح چهارشنبه مورخ 26/11/1401 از ساعت 08:00 الی 10:30

صیامی.

رزیتا

The effectiveness of stress coping training on reducing physical and psychological problems of hearing impaired students.

37.