کارگاه تشخیص اتیولوژیک انواع اختلالات صدا با لارنگوسکوپ و متد درمانی (CVM)

عنوان کارگاه: تشخیص اتیولوژیک انواع اختلالات صدا با لارنگوسکوپ و متد درمانی Cricothyroid Visor Maneuver (CVM)

مدرس: دکتر علی دهقان احمد آباد

استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

چهارشنبه مورخ 1401/11/26

ساعت :10:00 الی 12:00


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار