محورهای کنگره

فیزیوتراپی:
 - مداخلات بالینی در توانبخشی
 - نقش توانبخشی عصبی در پلاستیسیتی سیستم عصبی
 - توانبخشی عصبی و اختلالات پوسچرال و تعادل
 - تعامل توانبخشی عصبی و رشد حرکتی روانی
 - نقش روبات ها و توانبخشی از راه دور در حیطه توانبخشی عصبی
بینایی سنجی:
 - درمان تنبلی چشم
 - مدیریت و درمان انحرافات اینکامیتنت
 - مدیریت و توانبخشی بینایی در ضایعات تروماتیک مغزی

 
 
گفتاردرمانی:
 - زبان پریشی
 - اختلالات بلع
 - اختلالات صوت
 - شکاف لب و کام
 - اختلالات زبان دوران رشد
 
شنوایی شناسی:
 - توانبخشی اختلال طیف نوروپاتی شنوایی
 - توانبخشی اختلالات پردازش شنوایی
 - توانبخشی وزوز
 - توانبخشی شنیداری
 - توانبخشی اختلالات دهلیزی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار